Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Global financial institutions summit New York (2nd edition)

Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de Joint chiefs of global tax enforcement.

De FIOD is vanuit Nederland onderdeel van de J5, samen met de Verenigde Staten (IRS-CI), Canada (CRA), Australië (ATO) en het Verenigd Koninkrijk (HMRC). De doelstelling van de J5 is om grensoverschrijdende criminaliteit effectiever te bestrijden door  samen te werken op de thema’s: Crypto currency, Professional Enablers, Data & Platforms en inmiddels ook Publiek Private samenwerking, ondersteund door professionele Communicatie.

De GFIS is onderdeel van de werkgroep publieke private samenwerking. Twee collega's van het AMLC vertegenwoordigen de FIOD hierin. De GFIS beoogt op high executive niveau publieke en private partners bij elkaar te brengen en op basis van mondiale urgente thema's kennisverdieping, alsmede om grensoverschrijdend beleid te bespreken en te ontwikkelen. Het samenbrengen van publieke (J5) en private partners (zoals HSBC, UBS, Santander, ING, Citi Bank, maar ook de de nationale verenigingen van banken, voor Nederland NVB)  op dit niveau op het gebied van tax crime is uniek. Tegelijkertijd wordt ook nadrukkelijk gekeken naar samenwerkingsverbanden die een potentiële meerwaarde kunnen bieden om van te leren, zoals EFIPPP en nationale samenwerkingsverbanden zoals JMLIT (UK), en het FEC in Nederland.

De twee daagse Summit stond in het teken van een verdere doorontwikkeling van de kaders om zowel in publiek verband als in publiek-private wijze samen te werken. Hiertoe is een aantal kern thema's behandeld: information sharing blockers, legislative and regulatory opportunities en tax crime priorities. Vanuit de FIOD hebben wij werk verricht op het laatste thema door alle GFIS members een survey te sturen met de vraag welke onderwerpen zij van belang achten om vanuit de GFIS in met behulp van PPP op te pakken en op welke wijze dit het meest effectief zou zijn. Er is een top drie geformuleerd die categorisch nog vrij abstract is, maar vanuit de diverse respons goed op te delen is in concretere aanpak: offshore tax evasion (denk aan professional enablers, offshore structures, UBO), tech enabled tax crime (NFT, cryptocurrency, bitcoin mixers), en transparancy (corporate transparancy, UBO register, maar ook informatiedeling (tussen publiek-publiek, publiek-privaat en privaat-privaat). De discussie die hier op volgde bleek informatief en relevant om de verdere koers te bepalen. Tegelijkertijd gaf dit het startschot voor de nadere uitwerking van de thema's tot concrete "workflows". Hiermee zal in 2023 verder worden gegaan.

Voor de FIOD komt er een extra taak, want de GFIS zal eind 2023 in Nederland worden georganiseerd. Dit belooft een mooi evenement te worden waarbij de GFIS deelnemers elkaar kunnen informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

Deel deze pagina