Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Kort geding: is de AVG een beletsel om informatie te verstrekken over contante donaties aan de bank?

Gerechtshof Amsterdam, 28 december 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:4148

ABN AMRO heeft een bancaire relatie opgezegd met een stichting die onder meer een moskee in stand houdt en inkomsten genereert in de vorm van (contante) donaties. Op vragen van de bank heeft de stichting geantwoord dat de donaties afkomstig kunnen zijn uit verschillende bronnen, waaronder de leden van haar gemeenschap die maandelijks doneerden, andere moskeeën en inzamelacties door derden en dat grotere contante donaties de totale opbrengst kunnen zijn van een benefietactiviteit. De stichting heeft geweigerd nadere gegevens te verstrekken over de donaties met een beroep op de AVG.

Het hof neemt in dit kort geding als uitgangspunt dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG moeten worden verwerkt en dat de AVG een bijzonder regime kent voor verwerking van persoonsgegevens waaruit religieuze overtuigingen blijken. Maar de AVG staat er niet aan in de weg dat de stichting aanduidt of het een donatie van een persoon of instantie is en of het de opbrengst betreft van een benefietactiviteit met vermelding van de datum. Ook staat de AVG niet in de weg aan het verschaffen van informatie over instanties van wie de stichting contante donaties heeft ontvangen. De AVG heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen en niet op rechtspersonen. Daarnaast had ABN AMRO volgens het hof niet voldoende inzicht in de totale omvang van het vermogen van de stichting en de herkomst daarvan. Volgens het hof mocht ABN AMRO de bankrelatie beëindigen met de stichting, omdat de stichting onvoldoende medewerking heeft verleend aan het cliëntenonderzoek waardoor de bank niet aan haar Wwft-verplichtingen kon voldoen.

Partijen moeten zich houden aan de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor persoonsgegevens waaruit religieuze overtuigingen blijken. Maar de AVG staat niet in de weg aan het verschaffen van informatie aan een bank over rechtspersonen en instanties van wie de klant contant geld heeft ontvangen. De AVG heeft immers alleen betrekking op natuurlijke personen. Dit ligt anders wanneer de gegevens over een rechtspersoon herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, zoals bijv. ingeval van een eenmanszaak

Op deze pagina