Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loodgietersfraude via Google

Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951

In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien bankrekeningen, waarvan er negen alleen werden gebruikt voor het betalen en ontvangen van gelden aan/van Google Ireland.

Ongeveer een maand na de gestelde vragen ontving ABN AMRO een melding van Rabobank dat meerdere cliënten van Rabobank waren gedupeerd als gevolg van fraude door malafide loodgieters en dat de begunstigde van deze fraude een rekening heeft bij ABN AMRO. ABN AMRO heeft vervolgens de tien bankrekeningen geblokkeerd. Het bedrijf vordert voor de rechter dat de bankrekeningen worden gedeblokkeerd. Het bedrijf stelt niets te maken te hebben met loodgietersfraude en zegt dat de bedragen overgemaakt zijn naar Google Ireland omdat er intensief gebruik wordt gemaakt van advertentiemogelijkheden op Google.

Crimineel netwerk

ABN AMRO heeft aangegeven dat het bedrijf deel uitmaakt van een nauw verweven netwerk dat zich schuldig maakt aan fraude door malafide loodgieters. Hierbij wordt veel geld besteed aan advertenties op Google, zodat de ‘loodgieter’ bovenaan in de zoekresultaten verschijnt wanneer op internet – vaak in een noodsituatie – naar een loodgieter wordt gezocht. De ‘loodgieter’ die komt opdagen brengt voor weinig werk excessieve bedragen in rekening en zet de (vaak kwetsbare) klant onder druk om die bedragen ter plekke – met behulp van een mobiel pinapparaat – te betalen.

Wegsluizen geld

De bank wil middels de blokkade voorkomen dat het geld, dat op criminele wijze is verkregen, wordt weggesluisd of contant wordt opgenomen. De volgende aanwijzingen duiden op de (loodgieters)fraude:

  • het bedrijf heeft geen eigen website en heeft geen werknemers in dienst, maar beschikt wel over 19 zakelijke rekeningen.
  • het bedrijf zou actief zijn als lead generator, d.w.z. klanten werven via Google en vervolgens opdrachten uitbesteden aan verschillende zzp’ers waarvan commissie wordt ontvangen, maar dit strookt niet met het transactieoverzicht van de bank.
  • in een periode van 2,5 jaar is een gigantisch bedrag van meer dan € 13 miljoen bijgeschreven en nagenoeg ook weer afgeschreven, hetgeen duidt op witwassen (rondpompen van geld).
  • een groot bedrag is contant opgenomen en er zijn aanzienlijke betalingen gedaan aan een bedrijf gespecialiseerd in luxe auto’s.

Oordeel rechtbank

De bank is op grond van de Wft en de Wwft gehouden om een adequaat beleid te voeren ter waarborging van de integriteit van het bancaire stelsel en ter voorkoming van witwassen. Indien zij – zoals in dit geval – een melding krijgt van fraude, dient zij zorgvuldig onderzoek te doen en zo nodig preventieve maatregelen te nemen.

De rechtbank oordeelt dat de aanwijzingen van fraude in dit geval voldoende serieus zijn, zodat terecht de bankrekeningen zijn geblokkeerd.

Op deze pagina