Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Markets in crypto-assets regulation

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor de Verordening betreffende markten voor crypto-activa, beter bekend als de Markets in crypto-assets regulation, oftewel MiCA. Om overlap te voorkomen met bestaande antiwitwaswetgeving zijn de regels die gelden voor crypto-activa niet herhaald in de MiCA. Toch bevat de MiCA nog wel wat antiwitwasmaatregelen.

Zo zal de Europese Bankautoriteit (EBA) worden belast met het bijhouden van een openbaar register van cryptodienstverleners die zich niet aan de regels houden. Aanbieders van cryptodiensten zijn verplicht om verscherpte controles uit te voeren op het moment dat hun moederonderneming is gevestigd in een hoog risico land (op grond van een EU-lijst). Dit geldt ook als de moederonderneming is gevestigd in een land dat niet samenwerkt op belastinggebied (ogv een EU-lijst).

Strengere eisen kunnen ook worden toegepast op aandeelhouders en het bestuur van aanbieders van crypto­activa­diensten, met name wat betreft hun lokalisatie.