Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Misbruik van Airbnb als witwasmethode

Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst van Amazon die misbruikt werd. Nu een voorbeeld met Airbnb. In deze casus koopt een slim persoon een aantal dure appartementen op exclusieve locaties. Om het complex te maken laat hij ze eerst kopen door een offshore vennootschap. Hierna worden de appartementen aangeboden op Airbnb en vrijwel constant tegen een heel hoge huurprijs verhuurd voor kortere en langere tijd. De betalingen van de huurders zijn weer terug te voeren op offshore accounts/vennootschappen. Airbnb verrekent de betaling keurig met het bedrijf van de slimme onroerend goed bezitter, die een zeer goed ‘legaal' inkomen hier uit haalt. Tegelijkertijd maakt hij het ons complex om te doorzien dat de inkomsten feitelijk van hemzelf komen.

Na enige tijd blijkt onze slimmerd een voordelige optie te hebben op de koop van de appartementen van de offshore vennootschap. Met het track record van de huurinkomsten krijgt hij eenvoudig een lening van een bank en hij koopt het onroerend goed van de offshore vennootschap om het daarna zelf via Airbnb te ‘verhuren’. Niemand stelt vragen bij de inkomsten die via Airbnb binnenkomen. En onze slimmerd heeft zowel eigendom (dat hij eventueel later met winst kan doorverkopen) maar ook legaal inkomen dat op onverdachte wijze gevoed wordt uit zijn criminele of te verhullen inkomsten. Als toppunt heeft de bank de aankoop ook nog eens flink gefinancierd en heeft de slimmerd de ontvangen koopsom veilig weg gezet bij de offshore vennootschap.

Feitelijk een oude truc die we al reeds jaren zien bij lokale criminelen die panden verkrijgen en deze gaan uitponden. Maar door hier een respectabel bedrijf als Airbnb tussen te schuiven wek je een legale schijn. Op dit moment speelt er in elk geval één vergelijkbare casus in de VS. Wat dit ons leert is vooral niet te snel af te gaan op ons gevoel dat wat van een legaal bedrijf afkomt ook legaal is. Misschien wordt dit bedrijf wel bewust ertussen geschoven om een schijn van legaliteit te creëren of het moeilijker te maken om de geldstromen te achterhalen.