Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Notaris doet verscherpt Wwft-onderzoek

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880

Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor vanaf buitenlandse bankrekeningen. De kandidaat-notaris doet daarom verscherpt onderzoek. Vader dient hierover o.a. een klacht in tegen de notaris.

De vader is van mening dat de notaris hem te laat heeft geïnformeerd dat de waarborg- en koopsom niet vanaf buitenlandse bankrekeningen op de kwaliteitsrekening mogen worden gestort.

De kandidaat-notaris voert als verweer dat het uitgangspunt van haar kantoor is dat de aankoopsom afkomstig dient te zijn van een bankrekening op naam van de koper(s). Betaling door derden wordt onder omstandigheden geaccepteerd, maar dan moet duidelijk worden onderbouwd wat de betrokkenheid van de desbetreffende derde is. Bij bedragen boven € 15.000 geldt daarnaast de verplichting om een onderzoek uit te voeren naar de herkomst van de gelden. De (incomplete) informatie die klager verstrekte was voor de kandidaat-notaris aanleiding om alert te zijn op een verhoogd risico op grond waarvan nader onderzoek op basis van de Wwft geboden was. Een betaling vanuit een niet-Nederlandse bank is door de kandidaat-notaris niet uitgesloten. Zij heeft uitsluitend gesteld dat in dat geval extra onderzoek noodzakelijk is.

De kamer oordeelt dat de feiten en omstandigheden hier maakten dat van de notaris extra onderzoek en alertheid mocht worden verwacht. Klager opereerde vanuit het buitenland en de betalingen waren (deels) afkomstig van buitenlandse bankrekeningen. Daarnaast was haast geboden bij de transactie en ging het om substantiële bedragen.

Dat de kandidaat-notaris de verplichting op zich heeft genomen om op basis van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek in te stellen is terecht geweest.

Gerechtshof Amsterdam is het hier mee eens.

Deel deze pagina