Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Ondergronds bankieren

Rechtbank Amsterdam 23 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7847
Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij o.a. veroordelingen volgen voor het deelnemen aan een criminele organisatie met oogmerk handel in cocaïne en witwassen. In één van de vonnissen staan passages uit Sky ECC chats gerelateerd aan ondergronds bankieren. In de chats wordt letterlijk gesproken over 'het token' waarbij foto's van de welbekende 5-Eurobiljetten worden verstuurd.

Witwassen
De rechtbank is van oordeel dat verdachte meerdere malen opdracht heeft gegeven tot het vervoeren en afleveren van geldbedragen. In totaal werd er een geldbedrag van € 3.001.000,- in verschillende etappes afgeleverd. De rechtbank stelt vast dat ten aanzien van dit geldbedrag verschillende witwastypologieën aan de orde zijn. Zo is er, in totaliteit maar ook per afzonderlijk bedrag, sprake van overdracht van een groot geldbedrag, bij de overdracht wordt gebruik gemaakt van een zogeheten ‘token’, er wordt gecommuniceerd via Sky ECC door middel van PGP-telefoons, er wordt gebruik gemaakt van een verborgen ruimte voor het vervoer en de overdracht wordt door een koerier verricht. Dit duidt erop dat er geen sprake is van een overdracht van legaal geld, maar van geld dat van misdrijf – naar alle waarschijnlijkheid de handel in cocaïne – afkomstig is. Het kan niet anders dan dat verdachte dit heeft geweten. Hiermee heeft hij zich schuldig maakt aan het medeplegen van witwassen.

"Hoewel de Sky ECC chats het enige bewijsmiddel vormen, kan op basis van de algehele samenhang en de gedragingen van verdachte worden gekomen tot een bewezenverklaring van dit feit. Niet alleen wordt er gesproken over geldbedragen, er worden ook foto’s van bundels geldbedragen en het token verstuurd. Ondersteunend voor het bewijs zijn voorts de bewijsmiddelen in de reeds besproken en de hierna te bespreken zaaksdossiers, waaruit blijkt dat verdachte zich op grote schaal bezighield met de (lucratieve) handel in cocaïne en dat [een medeverdachte] daadwerkelijk geld vervoerde in de verborgen ruimte van zijn Mitsubishi Grandis. Zo zijn er OVC-opnames waarop het geluid van het openen en sluiten van de verborgen ruimtes en geritsel is te horen. Ook zijn er camerabeelden waarop is te zien dat [de medeverdachte] bankbiljetten in de verborgen ruimte stopt."

Deel deze pagina