Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Publicaties FATF

De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering.

Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende mogelijkheden waarin juridische constructies en professionele tussenpersonen behulpzaam kunnen zijn bij het verhullen van de uiteindelijk belanghebbende. Een analyse van casussen levert indicatoren op. Er wordt bijvoorbeeld geconcludeerd dat shell companies (lege hulzen) een veel grotere rol spelen in verhullingsconstructies dan front companies (functionerende bedrijven die zijn opgezet om te verhullen) en vervolgens worden er indicatoren voor shell companies gegeven.

In het rapport over mensenhandel wordt onderscheid gemaakt in drie vormen van mensenhandel: arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering. Elk van deze vormen laat eigen indicatoren in de financiële gegevens zien. Bij slachtoffers van seksuele uitbuiting worden bijvoorbeeld meerdere hotelbetalingen op één dag gezien, en afschrijvingen voor taxi’s op de late avond en in de vroege ochtend. Bij arbeidsuitbuiting kan worden gedacht aan het ontbreken van uitgaven voor levensonderhoud, en dat betaling van loon direct gevolgd wordt door contante opname.

Het laatste rapport is een soort dreigingsbeeld over professionele facilitators die commissie ontvangen voor hun hulp bij het witwassen van de opbrengst van misdrijven die door een ander zijn gepleegd. Het rapport beschrijft allerlei rollen, kenmerken en verschijningsvormen die professionele facilitators kunnen aannemen. Denk aan het opzetten van bedrijven en juridische constructies maar ook aan ondergronds bankieren.

Overigens, voor wie een abonnement op Legal Intelligence heeft: Strafblad 2018/3 (juli 2018) is volledig gewijd aan het onderwerp facilitators in het strafrecht.