Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog integriteitsrisico, wat al eerder heeft geleid tot invoering van de Wet Toezicht Trustkantoren. Aanpassing van de huidige wet is nodig in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Daarnaast heeft toezichthouder DNB de afgelopen jaren ongeregeldheden in de trustsector geconstateerd, zoals dat het aantal meldingen bij de FIU veel hoger zou moeten zijn. De voorgestelde wijzigingen zien onder andere op:

  1. Maatregelen om de integriteit en professionaliteit van trustkantoren te versterken. Dit gaat o.a. om uitbreiding van normen voor een integere bedrijfsvoering, eisen aan de rechtsvorm van een trustkantoor (moet verplicht een naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een Europese naamloze vennootschap zijn), verplicht twee dagelijkse beleidsbepalers die hun taken vanuit Nederland verrichten en een verplichte interne compliance functie.
  2. Het verbeteren van het cliëntonderzoek. Het gaat hier om meer specifieke verplichtingen dan in de Wwft. In het wetsvoorstel worden verschillende cliëntonderzoeksmaatregelen per trustdienst uiteengezet, en staat een nadere uitwerking van verplichtingen inzake het verrichten van verscherpt cliëntenonderzoek. Trustkantoren krijgen hiermee meer concrete handvatten voor wat van hen verwacht wordt en bovendien staan die handvatten nu in de wet zelf, in plaats van in een regeling onder de wet.
  3. Uitbreiding van het toezicht- en handhavingsinstrumentarium.

Meer lezen? Je vindt de memorie van toelichting hier.

Op deze pagina