Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf

Rechtbank Overijssel, 27 juni 2022: ECLI:NL:RBOVE:2022:1838

In deze zaak gaat het om een verdenking van witwassen van ruim € 7,5 ton door een bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het bedrijf zonder duidelijke reden. Omdat er geen direct verband kan worden gelegd tussen een bepaald misdrijf en de contante geldstroom wordt het stappenplan toegepast.

Het vermoeden van witwassen wordt door de rechtbank aangenomen op basis van de volgende feiten en omstandigheden:

  • Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van de groothandel;
  • terwijl het bedrijf volgens informatie van de Kamer van Koophandel geen activiteiten meer verrichte in de tenlastegelegde periode;
  • Een groot deel van de contante stortingen bestond uit grote coupures van € 500 (die bijna uitsluitend worden gebruikt in het criminele circuit);
  • Het totaalbedrag per storting bleef steeds onder de FIU-meldgrens;
  • Er werden meerdere stortingen binnen enkele minuten na elkaar gedaan;
  • Het geld werd vaak dezelfde dag overgeboekt naar een groothandel in mobiele telefoons zonder economische reden voor de betalingen;
  • Terwijl ook de groothandel in mobiele telefoons haar bedrijfsactiviteiten had beëindigd in een deel van de periode van de overboekingen.

Op basis van dit witwasvermoeden mag van de verdachte een verklaring worden verlangd voor de herkomst van het geld die concreet, verifieerbaar en op voorhand niet hoogst onwaarschijnlijk is. Verdachte heeft verklaard dat hij zich heeft laten lenen voor bepaalde zaken en zelf niets heeft gedaan. Hij zou bankpassen ter beschikking hebben gesteld aan anderen en er zouden hem gouden bergen zijn beloofd. Hij is niet diegene die de geldbedragen heeft overgeboekt. Hij wilde echter geen namen noemen.

Over de herkomst van het geld heeft verdachte niets verklaard. Zijn verklaring is daarom volgens de rechtbank niet concreet en verifieerbaar. De rechtbank concludeert dan ook dat het niet anders kan dan dat de contante geldbedragen, die zijn gestort op de bankrekening van de groothandel, afkomstig waren uit enig misdrijf.

Verdachte wordt gelet op de frequentie, duur en omvang van het witwassen en het daaruit voortvloeiende structurele karakter van de contante geldstromen veroordeelt wegens medeplegen van gewoontewitwassen.

Deel deze pagina