Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Malafide goudhandel

Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te verplaatsen.

De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende criminaliteit (NSOC), een samenwerkingsverband van zes overheidsdiensten, zet zich in om de financiële verwevenheid van de onder- en de bovenwereld bloot te leggen en te ontvlechten. Eén van de onderwerpen waar NSOC zich op richt is de fenomeenaanpak gericht op de goudhandel.

Het fenomeenonderzoek van NSOC naar malafide goudhandel heeft bevestigd dat alle fasen van de reguliere goudketen kwetsbaar zijn voor malafide activiteiten. Het onderzoek identificeert vijf (vereenvoudigde) verschijningsvormen van malafide goudhandel waarmee Nederlandse (drugs)criminelen financieel voordeel behalen en/of hun geld witwassen:

  1. Eenvoudig witwassen met goud: deze verschijningsvorm, niet te verwarren met eenvoudige witwassen als genoemd in art. 420bis.1 in het Wetboek van Strafrecht, ziet op een eenvoudige wijze van witwassen van contante of girale criminele gelden door directe aankoop (en soms verkoop) van goud.
  2. Ondergronds bankieren met goud: dit vindt plaats door crimineel vermogen om te zetten in goud, het transporteren van dit goud naar het buitenland (vaak buiten de EU) en het in het buitenland verhandelen van dit goud. De opbrengst wordt zeer waarschijnlijk gebruikt voor plaatselijke uitbetaling aan belanghebbenden.
  3. Fraudecarrousels met goud: de veelvuldige invoer en uitvoer van sloopgoud, nieuwe sieraden en contante gelden, gericht op het behalen van fiscaal voordeel (gronddelict) en legitimatie en verplaatsing van crimineel geld (witwassen).
  4. Witwassen via mijnbouw of export van goud: Nederlandse actoren investeren crimineel geld in of zijn betrokken bij mijnbouwactiviteiten, het aankopen van (illegaal) goud, het contante geld giraal storten als ogenschijnlijk legitieme opbrengst van de mijnbouw, het transport van goud of de betaling van royalties voor de export van goud. De royalties kunnen met crimineel geld worden voorgeschoten en na verkoop van het goud verhuld worden terugbetaald. Ook kan goud afkomstig uit gebieden waar sancties gelden of goud dat gemijnd is onder illegale omstandigheden worden witgewassen, door het op papier te laten lijken dat het afkomstig is uit een ogenschijnlijk bonafide goudmijn.
  5. Oplichting middels goud(handel): onder andere het aanbieden van fictieve aandelen in een goudmijn, het verkopen van fictieve partijen goud of het zoeken van investeerders voor goudtransporten.

Het doel van de fenomeenaanpak is het vergroten van inzicht in het criminele proces en de onderliggende gelegenheidsstructuren om hiermee aangrijpingspunten te vinden om de malafide goudhandel te verstoren. Het NSOC legt de focus op het verstoren van de verschijningsvormen ondergronds bankieren met goud (2), fraudecarrousels met goud (3) en witwassen via mijnbouw of export van goud (4), onder meer omdat hier kenmerken van Trade Based Money Laundering (TBML) naar voren komen.

Lees hier het volledige Kennisdocument Verschijningsvormen van malafide goudhandel.

Op deze pagina