Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Ondergronds bankieren

In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren.

Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds bankieren criminelen faciliteert. De crimineel betaalt voor anonimiteit en kan zo het reguliere financiële systeem, opgetuigd met allerlei waarborgen om witwassen tegen te gaan, omzeilen. Opsporingsdiensten en het openbaar ministerie zijn er dan ook op gebrand om het ondergronds bankieren met crimineel geld aan te pakken. Dit wordt veelal gedaan via de witwasartikelen. Gezien het belang van een effectieve aanpak van facilitators van witwassen is de recente jurisprudentie hierover nader onderzocht en voor de rechtspraktijk geduid. Welke eisen worden in recente jurisprudentie gesteld aan een bewezenverklaring van witwassen door middel van ondergronds bankieren; wat is voldoende voor een witwasvermoeden, en wanneer zijn er bijkomende omstandigheden nodig? Voor een bredere kijk op dit onderwerp is ook de recente jurisprudentie over onder meer het bankieren zonder vergunning meegenomen. Het artikel is ook voor de lezers van onze nieuwsbrief toegankelijk en hier te vinden

Op deze pagina