Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Tuchtrecht én strafrecht notaris

Jurisprudentie
 - 

Verdachte in deze strafzaak is een notaris die verweten wordt dat hij transacties niet gemeld heeft. Het gaat om transacties betreffende de overdracht van appartementen die in 2009/2010 gemeld hadden

Categorieën :

Witwassen opbrengsten illegaal gokimperium (Rykiel)

Jurisprudentie
 - 

Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een

Categorieën :

Witwassen van geld uit eigen misdrijf

Jurisprudentie
 - 

De Hoge Raad buigt zich over het oordeel van de rechtbank (2013) dat ‘niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte het in zijn woning aangetroffen contante geldbedrag van € 3.481,- heeft

Categorieën :

Verbetering tenlastelegging

Jurisprudentie
 - 

Verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen witwassen van geldbedragen verkregen met telecomfraude. In de tenlastelegging zijn specifieke bedragen genoemd (dat hij ‘een geldbedrag van EURO 2.300

Categorieën :

Verifieerbare verklaring

Jurisprudentie
 - 

Het Gerechtshof Den Haag heeft verdachte op 10 februari 2017 veroordeeld voor het witwassen van € 90.000,- in een paar maanden tijd. Het hof komt in vier stappen tot de conclusie dat er sprake is

Categorieën :

Herstel bankrelatie Yin Yang

Jurisprudentie
 - 

In de nieuwsbrief van februari bespraken wij het hoger beroep in de zaak van Yin Yang c.s. die in kort geding vorderden dat ING hun bankrelaties en overeenkomst contante bankstortingen voortzette.

Categorieën :

Beslag bitcoins en 6-stappenplan

Jurisprudentie
 - 

Het OM moest in 2018 een grote hoeveelheid bitcoins teruggeven omdat niet kon worden bewezen dat ze met gestolen stroom waren gedolven. Het Hof oordeelde dat in beginsel de waarde van de bitcoin ten

Categorieën :

Wetenschap criminele herkomst schenkingen

Jurisprudentie
 - 

De moeder van verdachte is veroordeeld voor het verduisteren van grote sommen geld in de jaren 2012 tot en met 2016 bij haar toenmalige werkgever. In diezelfde periode ontving verdachte (net zoals

Categorieën :

Kwalificatieuitsluitingsgrond en ontneming

Jurisprudentie
 - 

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel van verdachte gebaseerd op de resultaten van een eenvoudige kasopstelling. Hierin is naast de door betrokkene gedane

Categorieën :

Strafmaat gronddelict en witwassen

Jurisprudentie
 - 

Verdachte is door het hof veroordeeld voor mensenhandel en het medeplegen van gewoontewitwassen. Ze ging in cassatie tegen deze uitspraak en de conclusie van de advocaat-generaal van het parket bij

Categorieën :