Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Alternatief scenario

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen

Categorieën :

Opvragen gegevens Belastingdienst door de politie

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd

Categorieën :

Eenvoudig witwassen

Jurisprudentie
 - 

We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld

Categorieën :

Hawala-bankieren

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In

Categorieën :

Verbergen verhullen wie de rechthebbende is

Jurisprudentie
 - 

De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art.

Categorieën :

Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring

Jurisprudentie
 - 

Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte

Categorieën :

Meldplicht (kandidaat) notaris

Jurisprudentie
 - 

Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een

Categorieën :

Winst uit pokeren

Jurisprudentie
 - 

Verdachte heeft winst gemaakt met zowel legale als illegale pokerspelen. De winsten verkregen met illegale pokerspelen zijn vermengd met de legale inkomsten. Het Hof oordeelde destijds dat het hele

Categorieën :

Afroomboete bij witwassen

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 16 april 2019, afroomboete bij witwassen: ECLI:NL:HR:2019:594 Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 juni 2017 een verdachte veroordeeld wegens het witwassen van geldbedragen van in totaal

Categorieën :

Feit van algemene bekendheid over bitcoin

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte

Categorieën :