Ga direct naar de inhoud

Jurisprudentie - nieuwsberichten

‘Omwisselconstructie’ Duitse Lotto

05-09-2017 -  - 

Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting

Schuldwitwassen

04-07-2017 -  - 

Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft

Onaannemelijke verklaring

04-07-2017 -  - 

Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft

Fiscaal-delict exceptie gebruik Zwitserse informatie

02-02-2016 -  - 

Het hof heeft verdachte veroordeeld voor witwassen. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die verkregen is uit Zwitserland. Op die informatie is een specialiteitsvoorbehoud van toepassing. Dit

Veroordeling functioneel dader gewoontewitwassen in Hawala-zaak

02-02-2016 -  - 

De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte.

Kwalificatieuitsluitingsgrond bij het omzetten van buitenlandse valuta naar euro

02-02-2016 -  - 

De Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval van het witwassen van voorwerpen die direct uit eigen misdrijf afkomstig zijn soms verhullende of verbergende handelingen bewezen moeten worden. Dit wordt

Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

17-12-2015 -  - 

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna:

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond indien geen concreet bewijs voor gronddelict

17-12-2015 -  - 

Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte

Kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing op 420bis sub a

17-12-2015 -  - 

In deze arresten herhaalt de Hoge Raad nogmaals dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing is op de witwassenhandelingen uit 420bis sub a. De kwalificatieuitsluitingsgrond ziet in

Omzetten in onder andere Bitcoins

17-12-2015 -  - 

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij