Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Witwasindicatoren

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen.

Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van algemene bekendheid (afkomstig uit jurisprudentie) en de overige indicatoren. In dit product, bedoeld voor de opsporing, zijn de door de FIU gepubliceerde typologieën opgenomen. Per onderwerp zijn de witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd. Dit overzicht is niet limitatief, er zijn nog vele andere indicatoren en feiten van algemene bekendheid te vinden die ook gebruikt kunnen worden.

In het handboek indicatoren voor witwassen en terrorismefinanciering voor medewerkers Belastingdienst (versie 2019) staan witwasindicatoren gerangschikt naar een aantal categorieën:

  • natuurlijke personen (niet-winst)
  • kantoortoets en voorbereiding controle
  • ondernemingen
  • liefdadigheidsinstellingen en buitenlandse rechtspersonen
  • vastgoed
  • contant geld
  • cryptovaluta
  • internationale handelsstromen
  • leningen
  • zakelijke dienstverleners (juridisch, financieel, trustkantoren).

Primaire doelgroep van dit handboek (opgesteld in OESO-verband) zijn de medewerkers van belastingdiensten die tijdens de uitvoering van boekenonderzoeken en het doen van kantoortoetsen indicatoren van ongebruikelijke of verdachte transacties of activiteiten kunnen tegenkomen. Maar de indicatoren kunnen uiteraard ook gebruikt worden door andere toezichthouders of door rechercheurs die zich bezighouden met witwasonderzoeken.

Deel deze pagina