Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

205 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Rondetafelsessie bij DNB

03-10-2017 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen…

Anonimiteit middels een fonds voor gemene rekening

05-09-2017 -
Nieuwsbericht
 - 

De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder aangesteld. Nu de rente zo…

Trade based money laundering met (top)paarden

05-09-2017 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit een simpele catalogus is te halen,…

Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

04-07-2017 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je het artikel (alleen beschikbaar…

Witwassen met een leeg pakketje

04-07-2017 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B. Post…

Factsheet strijd tegen witwassen

04-07-2017 -
Nieuwsbericht
 - 

Ook het International Monetary Fund (IMF) houdt zich bezig met het onderwerp witwassen, en dan met name gericht op de gevolgen van witwassen voor de stabiliteit en integriteit van de financiële sector. Het IMF werkt…

Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit

04-07-2017 -
Nieuwsbericht
 - 

De politie publiceert opnieuw een Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Doel ervan is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en sturing geven aan de prioritering van de aanpak van de georganiseerde misdaad. Witwassen heeft haar eigen paragraaf…

Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen

13-06-2017 -
Nieuwsbericht
 - 

De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte van 2015.…

In Brussel wordt al gesproken over de verbetering van het UBO-register

13-06-2017 -
Nieuwsbericht
 - 

Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en daarin is ook het UBO-register onderwerp…

Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht

03-04-2017 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht. De anonimiteit die gepaard gaat met…

Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld

03-04-2017 -
Nieuwsbericht
 - 

Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak gebruikte om crimineel geld legaal…

Witwassen via de legale goudhandel

28-02-2017 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse criminele milieu een…

Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking

15-12-2016 -
Nieuwsbericht
 - 

In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd in het staatsblad. Op 1…

Witwassen via patentaanvragen?

31-03-2016 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder.…

Anti Money Laundering Operational Network (AMON)

22-03-2016 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

AMON is een informeel netwerk dat bestaat sinds 2012, bedoeld voor medewerkers van opsporingsdiensten die zich bezighouden met witwasbestrijding. Dit informele netwerk vervangt uiteraard niet de officiële kanalen via Europol, Interpol en/of rechtshulpverzoeken. Het netwerk…

Nieuw wetsvoorstel en de bescherming tegen automatische verdubbeling van strafbaarheid

02-02-2016 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In het tijdschrift Praktijkwijze Strafrecht is een artikel verschenen met de titel ‘Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem’. Het artikel is geschreven door mr. S.S. Buisman, zij is promovenda…

Cashdeals in de vastgoedhandel in de VS

02-02-2016 -
Nieuwsbericht
 - 

De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft bekend gemaakt dat zij zich in haar strijd tegen witwassen gaan richten op contante betalingen voor onroerend goed in Manhattan (New York) en Miami (Florida). Zij geven hiertoe…

Niet-melders aanpak succesvol

02-02-2016 -
Nieuwsbericht
 - 

In de AMLC nieuwsbrief van november/december 2015 hebben wij al aandacht besteed aan het niet-melders project. In twee nieuwsberichten in het Financieel Dagblad van 19 januari 2016 wordt geschreven over niet-melders aanpak. Het eerste stuk…

Wijziging codes indicatoren witwassen

02-02-2016 -
Nieuwsbericht
 - 

Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen melden bij de FIU. De codes…

Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken

02-02-2016 -
Nieuwsbericht
 - 

In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is beslag gelegd op luxe voertuigen, contant geld en bankrekeningen.…