Ga direct naar de inhoud

In het nieuws

14 maart 2019 11:09  - Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project)  in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De…

28 februari 2019 10:21  - AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een…

28 februari 2019 10:17  - In Nieuw Zeeland heeft de overheid er voor gekozen om door middel van een grootschalige campagne het maatschappelijk bewustzijn rond de anti-witwaswetgeving te vergroten. De campagne heet ‘Keep Our…

28 februari 2019 10:15  - Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en…

1 februari 2019 12:09  - Vrijdag 25 januari jongstleden was het zover: het eerste grote AMLC-congres. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het AMLC kwamen zo’n 150 genodigden in Maarssen bijeen om te praten over de…

10 januari 2019 09:08  - Uit toezichtsonderzoeken van Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties verbeterd…

10 januari 2019 09:07  - Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van…

10 januari 2019 09:05  - Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven…

10 januari 2019 09:04  - De implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is in consultatie gegaan.  Tot 15 januari 2019 kan er gereageerd worden op het concept wetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel zal voldaan…

10 januari 2019 09:03  - Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen…