Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

35 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: JurisprudentieWitwastechnieken: Via professionele tussenpersonen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Poortwachtersrol voldoende vervuld

22-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16…

Witwasindicatoren product vernieuwd

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene…

Witwasindicatoren

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van…

Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject

14-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege…

Witwasrisico zorginstelling

05-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het…

Surinaamse achtergrond leidend voor verscherpt cliëntenonderzoek?

23-02-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen met Surinaamse achtergrond. Kopers storten door tussenkomst van…

Witwasrisico aandelen

27-10-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch, 22 september 2022: ECLI:NL:TNORSHE:2022:31 In deze tuchtzaak zijn er door Bureau Financieel Toezicht (BFT) klachten ingediend over de invulling van de poortwachtersrol door een notaris en kandidaat-notaris bij het passeren…

Risicolanden betaaldienstverlener

27-10-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 7 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 Bij het geldservicebedrijf (money service business) in deze zaak konden klanten gelden storten bestemd voor begunstigden in Somalië en andere landen in de Hoorn van Afrika zonder bankrekening. Het…

Onschuldpresumptie bankrelatie

27-10-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 14 september 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:5340 In deze zaak heeft ING de bankrelatie opgezegd met een viertal coffeeshops wegens o.a. een verdenking van witwassen. De oud eigenaar en de huidige eigenaar zijn verdachte in een…

Risico's witwassen aandelen

19-09-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat Den Haag, 15 juli 2022 (publicatie 19 augustus 2022): ECLI:NL:TNORDHA:2022:14 In deze tuchtzaak is sprake van bepaalde risicosignalen met betrekking tot aandelenoverdrachten die aanleiding geven tot het doen van verscherpt cliëntenonderzoek…

Witwassen met buitenlands vastgoed

12-09-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel particulieren als rechtspersonen. Daarnaast zijn er vele verschillende vormen van…

Witwassen met hulp hypotheekadviseur en een beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond

11-09-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 12 juli 2022: ECLI:NL:2022:1063 en ECLI:NL:PHR:2022:350, Het hof heeft de verdachte in deze zaak veroordeeld wegens het witwassen van een woning. De verdachte heeft op basis van een valse opgave van haar inkomen…

Compliancefunctie bij groot advocaten- en notariskantoor:

18-07-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat Den Haag, 25 mei 2022: ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn per 25 juli 2018 moeten Wwft-instellingen beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie (art. 2d Wwft). Die compliancefunctie…

Identificatieplicht bestaande cliënt van notaris

18-07-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan aan het Wwft cliëntenonderzoek. Volgens de notaris…

Schending poortwachtersrol notaris

09-05-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de aanwezigheid van een aantal risico-indicatoren bij de oprichting…

Bankrelatie klein trustkantoor

28-02-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 ING heeft in 2019 besloten de bankrelatie met een klein trustkantoor te willen beëindigen, omdat de bank niet langer bereid is om de hogere risico’s te aanvaarden die verbonden…

Kort geding: is de AVG een beletsel om informatie te verstrekken over contante donaties aan de bank?

28-02-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 28 december 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:4148 ABN AMRO heeft een bancaire relatie opgezegd met een stichting die onder meer een moskee in stand houdt en inkomsten genereert in de vorm van (contante) donaties. Op vragen…

Verscherpt cliëntenonderzoek notaris

15-02-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch: ECLI:NL:TNORSHE:2021:23 In deze zaak gaat het om een notaris die o.a. heeft nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU. Daarnaast heeft hij verzuimd verscherpt cliëntenonderzoek te doen, terwijl er…

Makelaar haalt woning uit verkoop vanwege niet nakomen Wwft-verplichting klant

14-02-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 8 februari 2022 (publicatie 11 februari 2022): ECLI:NL:GHAMS:2022:301 In deze zaak heeft een makelaarskantoor de woning van een klant uit de verkoop gehaald, omdat de klant weigerde om medewerking te verlenen aan het…

Poortwachtersrol notaris

20-12-2021 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat Amsterdam, 2 september 2021 (publicatie 1 november 2021), ECLI:NL:TNORAMS:2021:22 In deze zaak is een oud-notaris geschorst voor de duur van een halfjaar wegens het onvoldoende verrichten van de poortwachtersrol in 2017…