Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

207 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Wwft en advocaten

16-12-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt…

Publiek private samenwerking

16-12-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en ‘hip’ is? Nee, samenwerken omdat het bittere noodzaak…

Meeloopdag AMLC bij de Volksbank

16-12-2019 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In navolging van…

Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

12-12-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro. Cashlimiet   Nu geldt nog dat beroepsmatige…

AML Pressure Cooker

01-11-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De eerste versie…

Wall of shame

01-11-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Een Finse website publiceerde recent een artikel over een opgerichte wall of shame ter voorkoming van witwassen. Meldplichtige instellingen, onder andere autodealers en vastgoedbemiddelaars, lopen in Finland het risico om op een openbare lijst terecht…

Transactie Monitoring Nederland

01-11-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Half september heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aangekondigd dat ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie willen opzetten om transacties van hun klanten te monitoren. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht. De…

Scottish Limited Partnerships

01-11-2019 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de Azerbaijani Laundromat en de rol…

Gevolgen Brexit voor witwasbestrijding

01-11-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector. Hierin worden onder meer de mogelijke gevolgen van een Brexit voor de witwasbestrijding…

Edje van Utrecht

30-08-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst…

Interview Bert Langerak

30-08-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om onderzoeken waarbij bedrijven uit de autohandel en de aardappel-…

Plan van aanpak witwassen

30-08-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 1 juli verscheen het Plan van aanpak witwassen waarin het pakket aan maatregelen wordt beschreven waarmee de regering witwassen wil voorkomen en bestrijden. In het plan worden 3 pijlers onderscheiden: Voorbeeld van een concrete…

‘Kan je de wereld nog wel inkijken zónder witwasmogelijkheden te zien?’

15-07-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst…

Anti-witwaswetgeving Sint Maarten

01-07-2019 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In een bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is Sint Maarten wederom een deadline gesteld om zijn anti-witwaswetgeving op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan de CFATF een openbare waarschuwing…

Informatie-uitwisseling witwassen tussen banken

01-07-2019 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Banken hebben al langere tijd de wens om informatie over klanten die zij ge-exit hebben te delen met andere banken. In antwoord op Kamervragen zegt de Minister van Financiën over de stand van zaken: ‘Zoals…

500-eurobiljetten

08-05-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale banken in de eurozone, waaronder…

Wetgeving UBO-register

26-04-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun…

FFIS rapport

26-04-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

In oktober 2017 hebben Nick Maxwell en David Artingstall (FFIS/RUSI) een rapport geschreven over de efficiency van samenwerkingsverbanden tussen financiële instellingen en overheidsinstellingen, die wereldwijd zijn ontstaan in het kader van de bestrijding van financieel-economische…

Cash limiet Amsterdam

26-04-2019 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen verlagen om witwassen tegen te gaan.…

Advies AFM en DNB crypto’s

28-02-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een vergunningsplicht in te voeren…