Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Wall of shame

Nieuwsbericht
 - 

Een Finse website publiceerde recent een artikel over een opgerichte wall of shame ter voorkoming van witwassen. Meldplichtige instellingen, onder andere autodealers en vastgoedbemiddelaars, lopen in

Categorieën :

Transactie Monitoring Nederland

Nieuwsbericht
 - 

Half september heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aangekondigd dat ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie willen opzetten om transacties van hun klanten te

Categorieën :

Scottish Limited Partnerships

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de

Categorieën :

Gevolgen Brexit voor witwasbestrijding

Nieuwsbericht
 - 

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector.

Categorieën :

Edje van Utrecht

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

Categorieën :

Interview Bert Langerak

Nieuwsbericht
 - 

Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om

Categorieën :

Plan van aanpak witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Op 1 juli verscheen het Plan van aanpak witwassen waarin het pakket aan maatregelen wordt beschreven waarmee de regering witwassen wil voorkomen en bestrijden. In het plan worden 3 pijlers

Categorieën :

‘Kan je de wereld nog wel inkijken zónder witwasmogelijkheden te zien?’

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

Categorieën :

Anti-witwaswetgeving Sint Maarten

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In een bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is Sint Maarten wederom een deadline gesteld om zijn anti-witwaswetgeving op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan de

Categorieën :

Informatie-uitwisseling witwassen tussen banken

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Banken hebben al langere tijd de wens om informatie over klanten die zij ge-exit hebben te delen met andere banken. In antwoord op Kamervragen zegt de Minister van Financiën over de stand van zaken:

Categorieën :