Ga direct naar de inhoud

In het nieuws

28-02-2022 - Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een…
Categorie :
21-02-2022 - Wanneer is er sprake van een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte in stappenplan zaken? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de…
Categorie :
21-02-2022 - In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van…
Categorie :
20-12-2021 - Er is recent een nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen gepubliceerd. De officier van justitie heeft hiermee in witwaszaken een handvat voor het formuleren van een eis. Rechters hebben overigens…
Categorie :
20-12-2021 - Het AMLC kennisproduct met handvatten om te kunnen bepalen wanneer een verklaring van een verdachte voldoende concreet en verifieerbaar is, is deze maand bijgewerkt en is hier te vinden (inloggen…
Categorie :
20-12-2021 - Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het…
Categorie :
20-12-2021 - De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens…
Categorie :
20-12-2021 - In de nieuwste podcast gaan twee medewerkers van Bureau Financieel Toezicht in op de risico's rond crowdfunding. Hoe kan vermogen met een criminele herkomst door middel van crowdfunding gebruikt…
Categorie :
20-12-2021 - Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen…
Categorie :
09-12-2021 - In witwaszaken mag een rechter op grond van de stappenplan-aanpak tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare verklaring geeft die niet (hoogst) onwaarschijnlijk is. Maar wanneer is een verklaring voldoende concreet en verifieerbaar? Beantwoording van deze vraag is van belang om te bepalen of de verklaring geverifieerd moet worden door de opsporing of niet. In dit artikel trachten Suzanne Visser en Ruut Regtering hiervoor handvatten te bieden.
Categorie :