Ga direct naar de inhoud

Jurisprudentie - nieuwsberichten

2 februari 2016 10:23  - De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte.…
2 februari 2016 10:15  - De Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval van het witwassen van voorwerpen die direct uit eigen misdrijf afkomstig zijn soms verhullende of verbergende handelingen bewezen moeten worden. Dit wordt…
17 december 2015 09:33  - Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte…
17 december 2015 09:18  - In deze arresten herhaalt de Hoge Raad nogmaals dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing is op de witwassenhandelingen uit 420bis sub a. De kwalificatieuitsluitingsgrond ziet in…
17 december 2015 09:10  - In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij…
17 december 2015 08:44  - De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft zijn bankpas met pincode aan een medeverdachte gegeven. De bankrekening is vervolgens gebruikt voor transacties waarmee…