Ga direct naar de inhoud

Jurisprudentie - nieuwsberichten

01-07-2019 - De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art.…
01-07-2019 - Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte…
01-07-2019 - Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een…
01-07-2019 - Verdachte heeft winst gemaakt met zowel legale als illegale pokerspelen. De winsten verkregen met illegale pokerspelen zijn vermengd met de legale inkomsten. Het Hof oordeelde destijds dat het hele…
26-04-2019 - Hoge Raad 16 april 2019, afroomboete bij witwassen: ECLI:NL:HR:2019:594 Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 juni 2017 een verdachte veroordeeld wegens het witwassen van geldbedragen van in totaal…
26-04-2019 - Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte…
28-02-2019 - Verdachte in deze strafzaak is een notaris die verweten wordt dat hij transacties niet gemeld heeft. Het gaat om transacties betreffende de overdracht van appartementen die in 2009/2010 gemeld hadden…
28-02-2019 - Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een…
28-02-2019 - De Hoge Raad buigt zich over het oordeel van de rechtbank (2013) dat ‘niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte het in zijn woning aangetroffen contante geldbedrag van € 3.481,- heeft…
28-02-2019 - Verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen witwassen van geldbedragen verkregen met telecomfraude. In de tenlastelegging zijn specifieke bedragen genoemd (dat hij ‘een geldbedrag van EURO 2.300…