Ga direct naar de inhoud

Jurisprudentie - nieuwsberichten

01-11-2019 -  - In dit arrest draait het om de vraag of het hof voldoende heeft gemotiveerd dat de verdachte wist dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren. Een vrouw heeft aangifte gedaan van valsheid in…
01-11-2019 -  - In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen kan…
30-08-2019 -  - In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd…
30-08-2019 -  - We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld…
30-08-2019 -  - De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In…
01-07-2019 -  - De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art.…
01-07-2019 -  - Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte…
01-07-2019 -  - Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een…
01-07-2019 -  - Verdachte heeft winst gemaakt met zowel legale als illegale pokerspelen. De winsten verkregen met illegale pokerspelen zijn vermengd met de legale inkomsten. Het Hof oordeelde destijds dat het hele…
26-04-2019 -  - Hoge Raad 16 april 2019, afroomboete bij witwassen: ECLI:NL:HR:2019:594 Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 juni 2017 een verdachte veroordeeld wegens het witwassen van geldbedragen van in totaal…