Ga direct naar de inhoud

Jurisprudentie - nieuwsberichten

02-03-2018 - Verdachte hield zich samen met anderen bezig met voertuigcriminaliteit. Kentekens van voertuigen die op marktplaats werden aangeboden werden door verdachte op zijn naam gezet en vervolgens vroeg hij…
30-01-2018 - Op basis van een kasopstelling is door de rechtbank vastgesteld dat verdachte €552.142 meer heeft uitgegeven dan er is binnen gekomen. Nu dit bedrag niet in verhouding staat tot zijn legale…
30-01-2018 - Veroordeelde heeft zich – in samenwerking met zijn mededader – drie jaar beziggehouden met handel in Bitcoins. Hij fungeerde als tussenpersoon bij het verzilveren van Bitcoins waardoor de…
13-12-2017 - Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante…
13-12-2017 - Verdachte is door het hof veroordeeld voor het witwassen van €93.063. Het middel klaagt dat sprake is van de kwalificatie-uitsluitingsgrond nu verdachte het bedrag enkel voorhanden heeft gehad en…
13-12-2017 - Onder verdachte werd een contant geldbedrag van in totaal €19.230, een viertal telefoons en een horloge van het merk Rolex aangetroffen. Uit de politiesystemen bleek dat verdachte een alias had op…
13-12-2017 - In de hoofdzaak (ECLI:NL:RBROT:2013:5883) is verdachte veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte heeft zich samen met een medeveroordeelde…
13-12-2017 - In casu is sprake van fraude met zorgkosten. Er werden valse facturen opgemaakt waardoor meer uren in rekening werden gebracht dan dat er zorg was geleverd. De geldbedragen die op de bankrekening van…
31-10-2017 - Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op…
31-10-2017 - Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische…