Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

250 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Jurisprudentie

Dubbele ontneming

29-03-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een horloge met een aankoopwaarde van €18.200. Dit horloge kreeg hij van zijn partner (medeveroordeelde) terwijl hij wist dat zijn partner het horloge aangekocht had met…

Fictief salaris

02-03-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Een vrouw (verdachte) en een man (medeverdachte) die een gezamenlijke huishouding voeren worden beiden verdacht van het witwassen van €428.363. Alleen de man wordt veroordeeld voor opzetwitwassen. De rechtbank stelt vast dat slechts van een…

Afkomstig uit enig misdrijf

02-03-2018 -
Jurisprudentie
 - 

In 1987 werden negen schilderijen in Maastricht gestolen maar de diefstal is door de eigenaar van de schilderijen zelf in scène is gezet. Eén van de schilderijen is door de eigenaar van de schilderijen zelf…

Omkatten auto levert witwassen op

02-03-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte hield zich samen met anderen bezig met voertuigcriminaliteit. Kentekens van voertuigen die op marktplaats werden aangeboden werden door verdachte op zijn naam gezet en vervolgens vroeg hij een duplicaat kentekenplaat aan. De duplicaat kentekenplaten…

Tegenstrijdig en niet onderbouwd

30-01-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Op basis van een kasopstelling is door de rechtbank vastgesteld dat verdachte €552.142 meer heeft uitgegeven dan er is binnen gekomen. Nu dit bedrag niet in verhouding staat tot zijn legale inkomsten van ongeveer €60.000,…

Ontneming Bitcoinhandelaar

30-01-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Veroordeelde heeft zich – in samenwerking met zijn mededader – drie jaar beziggehouden met handel in Bitcoins. Hij fungeerde als tussenpersoon bij het verzilveren van Bitcoins waardoor de anonimiteit van de Bitcoineigenaar gewaarborgd bleef. In…

Onderzoeken IJsberg en Roepie

13-12-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante overwegingen. Het via een bitcoinhandelaar omzetten van…

Eigen misdrijf

13-12-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte is door het hof veroordeeld voor het witwassen van €93.063. Het middel klaagt dat sprake is van de kwalificatie-uitsluitingsgrond nu verdachte het bedrag enkel voorhanden heeft gehad en het afkomstig zou zijn uit eigen…

Timing verklaring

13-12-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Onder verdachte werd een contant geldbedrag van in totaal €19.230, een viertal telefoons en een horloge van het merk Rolex aangetroffen. Uit de politiesystemen bleek dat verdachte een alias had op wiens naam 30 verdachte…

Ontneming wvv hawala-bankieren

13-12-2017 -
Jurisprudentie
 - 

In de hoofdzaak (ECLI:NL:RBROT:2013:5883) is verdachte veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte heeft zich samen met een medeveroordeelde beziggehouden met Hawala-bankieren. Uitgaande van de Hawala administratie is bekend welk bedrag…

Belastingaangifte als verhullingshandeling

13-12-2017 -
Jurisprudentie
 - 

In casu is sprake van fraude met zorgkosten. Er werden valse facturen opgemaakt waardoor meer uren in rekening werden gebracht dan dat er zorg was geleverd. De geldbedragen die op de bankrekening van de betreffende…

Oncoloog

31-10-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op buitenlandse bankrekeningen uit het…

Late en niet-geloofwaardige verklaring

31-10-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische installatie in de woning…

Contant geldbedrag

03-10-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte stond gesignaleerd en werd door de politie in een Mercedes aangehouden. Tijdens de veiligheidsfouillering werd een zakje met cocaïne aangetroffen. In de auto lag een rugzak met daarin twee enveloppen. In de enveloppen werd…

Witwassen van politiegegevens

03-10-2017 -
Jurisprudentie
 - 

De verdenking was dat medewerkers van een advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten vertrouwelijke politiegegevens hebben verkregen over verkeersongevallen van een politievrijwilligster. Nu niet kan worden vastgesteld dat de giften en diensten tot…

Erfenis in het buitenland

03-10-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan haar zus schenken. Zij vraagt haar…

Trade based money laundering

05-09-2017 -
Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
 - 

Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft…

‘Omwisselconstructie’ Duitse Lotto

05-09-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting was dat hij een bedrag van…

Schuldwitwassen

04-07-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Tijdens een doorzoeking in het krokodillenverblijf van verdachte werden onder meer drie koffers aangetroffen met grote contante geldbedragen van €10.000, €101.500 en €201.100. Verdachte heeft over de herkomst van de koffers verklaard dat de koffer…

Onaannemelijke verklaring

04-07-2017 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft verdachte toegegeven dat een deel van…