Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

209 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Cash limiet Amsterdam

26-04-2019 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen verlagen om witwassen tegen te gaan.…

Advies AFM en DNB crypto’s

28-02-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een vergunningsplicht in te voeren…

Keep our money clean

28-02-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

In Nieuw Zeeland heeft de overheid er voor gekozen om door middel van een grootschalige campagne het maatschappelijk bewustzijn rond de anti-witwaswetgeving te vergroten. De campagne heet ‘Keep Our Money Clean’. Er worden onder meer…

Wet omzetting aandelen aan toonder

28-02-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint…

AMLC-congres 'Samenwerken tegen witwassen'

01-02-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Vrijdag 25 januari jongstleden was het zover: het eerste grote AMLC-congres. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het AMLC kwamen zo’n 150 genodigden in Maarssen bijeen om te praten over de samenwerking in de…

Faciliteren van witwassen

10-01-2019 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door Dick Crijns (AMLC/FIOD).Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Strafblad ‘Facilitators in het strafrecht’2018(3) 1. Inleiding Toen ik benaderd werd voor een bijdrage aan het themanummer kwam in de formulering van de vraag…

Praktische handvatten Wwft-verplichtingen notarissen

10-01-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Uit toezichtsonderzoeken van Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties verbeterd moet worden. BFT maakte daarom een schema met toelichting over de…

Handleiding Wwft voor advocaten

10-01-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van advocaten heeft nu ook een algemene handleiding samengesteld die…

Europese richtlijn strafrechtelijke aanpak witwassen

10-01-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven ook als gronddelict aangemerkt kunnen worden en…

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

10-01-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

De implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is in consultatie gegaan.  Tot 15 januari 2019 kan er gereageerd worden op het concept wetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel zal voldaan worden aan de vijfde anti-witwasrichtlijn. Het wetsvoorstel gaat onder…

Aard en omvang criminele bestedingen Nederland

10-01-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen werd gevraagd hoe zij met hun (criminele)…

De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring

11-10-2018 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men de afgelopen jaren het belang van…

Minder witwasregels ten behoeve van innovatie

04-10-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De regulering van de witwasbestrijding wordt steeds uitgebreider. Zwitserland is juist voornemens om een deel van de verplichtingen weg te halen bij kleinere Fintech bedrijven. Uitgangspunt is dat dit innovatie bevordert. ’s-Werelds grootste centrum voor…

Publicaties FATF

04-10-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende…

Betrouwbaarheidskenmerk voor nieuwe klanten

04-10-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Als reactie op wat Nederlandse banken zien als een steeds uitgebreider wordende taak om het financiële stelsel te beschermen tegen criminele geldstromen, willen banken een betrouwbaarheidskenmerk invoeren voor nieuwe klanten.  Op dit moment dienen banken…

ING accepteert transactie vanwege nalatigheden witwasbestrijding

04-10-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering wordt…

De invloed van het witwasvermoeden op de verklaring

04-10-2018 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Er is een Mercedes gekocht met een groot contant geldbedrag, bestaande uit o.a. grote coupures. Het OM heeft aangevoerd dat verdachte en medeverdachte hebben geprobeerd te verhullen dat de Mercedes eigenlijk van verdachte is, terwijl…

2de PPS Thematafel TBML succesvol

11-09-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Trade-based money laundering (TBML) is één van de drie strategische thema's van het AMLC. Binnen dit thema werkt het AMLC samen met een scala van publieke en private partners, zoals: Banken, Accountantskantoren, FIU-NL, Douane, Belastingdienst,…

Publicaties FATF

28-08-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende…

AFM herschrijft leidraad Wwft

28-08-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast en wordt de…