Ga direct naar de inhoud

Jurisprudentie - nieuwsberichten

16 december 2019 13:18  - Een administratiekantoor uit Rijswijk wordt verweten dat het ongebruikelijke transacties ten aanzien van twee bedrijven niet heeft gemeld bij de FIU. Verdachte kwam in beeld naar aanleiding van een…
1 november 2019 10:31  - In dit arrest draait het om de vraag of het hof voldoende heeft gemotiveerd dat de verdachte wist dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren. Een vrouw heeft aangifte gedaan van valsheid in…
1 november 2019 10:28  - In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen kan…
30 augustus 2019 08:05  - In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd…
30 augustus 2019 08:03  - We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld…
30 augustus 2019 08:00  - De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In…
1 Juli 2019 14:01  - De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art.…
1 Juli 2019 13:57  - Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte…
1 Juli 2019 13:52  - Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een…
1 Juli 2019 13:28  - Verdachte heeft winst gemaakt met zowel legale als illegale pokerspelen. De winsten verkregen met illegale pokerspelen zijn vermengd met de legale inkomsten. Het Hof oordeelde destijds dat het hele…