Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

209 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

19-08-2021 -
Nieuwsbericht
 - 

Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij…

Wijziging Wwft BES

22-06-2021 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en TF in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Zo komen er nieuwe verplichtingen voor instellingen tot het…

Ondergronds bankieren

21-06-2021 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds…

Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

01-04-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het…

Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

30-03-2021 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte…

AMLC Browser uitgebreid

30-03-2021 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Begin maart 2021 is een nieuwe versie van de AMLC Browser in gebruik genomen (versie 2.9.4). De grootste wijzigingen zijn het vereenvoudigd importeren van eigen databronnen en het plotten van adressen op een wereldkaart zoals…

Indicatorendocument en webinar TBML

30-03-2021 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren…

Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

30-03-2021 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs…

DNB voor rechter tegen Bitonic

23-03-2021 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De…

Risicofactoren witwassen EBA

09-03-2021 -
Nieuwsbericht
 - 

Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1 maart 2021) Ter verduidelijking hierbij enkele voorbeelden met betrekking tot de laatste twee…

Workshop Ed van Utrecht

28-01-2021 -
Nieuwsbericht
 - 

Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst…

Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

28-01-2021 -
Nieuwsbericht
 - 

Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze banken gaan hun…

Waarschuwing: AMLC en GF Prevention zijn NIET gelieerd

22-01-2021 -
Nieuwsbericht
 - 

Begin 2021 hebben wij verschillende meldingen gekregen van slachtoffers van fraude die zijn benaderd door GF Prevention (Global Fraud Prevention). GF Prevention zegt een ‘third member organisation’ te zijn die onder supervisie van het AMLC…

AMLC Internationaal

10-12-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Door Tom van den Boom Binnen het AMLC werken publieke en private partijen nationaal en internationaal samen om witwassen te bestrijden. De afgelopen jaren is het AMLC steeds meer gaan investeren in internationale samenwerking. Er…

Rechtsmacht witwassen in buitenland

09-12-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt…

AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)

20-10-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken die zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. Achtergrond Geïnspireerd door het samenwerkingsverband Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) in het…

Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening

16-10-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de AFM. In enkele gevallen beschikken…

No Shelter

16-10-2020 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om…

FinCEN files

16-10-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Het zal niemand zijn ontgaan; we zijn onlangs geconfronteerd met weer een lek van financiële data die mogelijke witwasstructuren blootleggen. De FinCEN files bevatten meer dan 2.000 suspicious activity reports (meldingen van poortwachters aan de…

Het Europese witwasverbod geduid’

16-10-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Recent is een publicatie van Senna Kerssies, inmiddels promovenda bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht (UU), verschenen over de Europese regelgeving met betrekking tot witwassen. Zij geeft een overzicht van relevante Europese rechtsinstrumenten, en…