Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

38 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: JurisprudentieWitwastechnieken: (Buitenlandse) rechtspersonen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Zorgplicht bank en relatie Wwft

27-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze…

Aankoop vastgoed door Ltd uit Dubai

27-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming…

Poortwachtersrol voldoende vervuld

22-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16…

Loodgietersfraude via Google

18-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien bankrekeningen, waarvan er negen alleen werden…

Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict

17-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een zaak naar aanleiding van zorgfraude. Casus Wat…

Arbeidsuitbuiting en witwassen

15-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 21 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3719 Alle misdrijven kunnen een gronddelict vormen voor witwassen. Dit geldt ook voor arbeidsuitbuiting en mensenhandel. In deze zaak heeft verdachte een flinke omgezet gegenereerd door deze misdrijven te plegen.…

Witwasindicatoren product vernieuwd

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene…

Witwasindicatoren

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van…

Taxus strafzaak

19-12-2023 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,…

Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject

14-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege…

Witwasrisico zorginstelling

05-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het…

Vastgoed uit 2005 witwassen

20-11-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6139 Deze zaak kwam aan het licht door een melding bij de politie over verdachte situaties aan het adres van verdachte. Het betreffende pand bleek in 2005 te zijn verkocht…

Mensenhandel gronddelict witwassen

07-11-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Kinder- en mensenhandel vindt ook in Nederland plaats. De opbrengsten hiervan kunnen worden witgewassen. In dat geval is mensenhandel het gronddelict voor witwassen. In onderhavige zaak was dat het geval. Hoge Raad 17 oktober 2023,…

Opzet of schuld bij witwassen?

30-10-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 5 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1151Parket bij de Hoge Raad 6 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:565 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld voor feitelijk leidinggeven aan witwassen. Hij zou geldtransacties voor een derde hebben…

Rondpompen geld en kortlopende leningen: een onduidelijk businessmodel

02-08-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3970 Rabobank heeft de bankrelatie opgezegd met een bedrijf dat zich volgens de KvK bezighoudt met advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering, arbeidsbemiddeling en administratieve dienstverlening. De opzegging…

Afpakken opbrengst legerhandel

31-07-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235 Deze zaak startte als casus binnen Riec-Liec Midden-Nederland en werd in opsporing genomen door het Combiteam FIOD – Politie Nederland in Utrecht. Het gaat om een 67-jarige vrouw en…

Crimineel trustkantoor

17-07-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 27 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:981 Verdachte in deze zaak gaf leiding aan verschillende trustkantoren die grote EU-bedrijven als klant hadden en voor hen bepaalde fiscale structuren uitvoerden. Het trustkantoor liet geldbedragen van klanten via…

Contanten overvliegen uit Suriname

22-06-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht. Vanwege onvoldoende zicht op betaalgedrag en een gebruikte…

Islamitische Universiteit valsheid in geschrifte als gronddelict

16-03-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 15-03-2023 ECLI:NL:RBROT:2023:2142 Verdachte is feitelijk leidinggevende bij de in 2001 opgerichte Islamitische Universiteit van Europa (hierna: de IUE). De IUE ontving geen financiële ondersteuning van de overheid, omdat zij geen erkende onderwijsinstelling was.…

Onschuldpresumptie bankrelatie

27-10-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 14 september 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:5340 In deze zaak heeft ING de bankrelatie opgezegd met een viertal coffeeshops wegens o.a. een verdenking van witwassen. De oud eigenaar en de huidige eigenaar zijn verdachte in een…