Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

207 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

AMLC-podcasts

30-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar…

National Risk Assessment witwassen

30-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt onder…

Private investment funds

30-07-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat document wordt door de…

Factsheet National Risk Assessment witwassen

14-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt…

Podcast over AMLC en witwassen

07-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo…

Data science

03-07-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data verzameld om daar vervolgens conclusies…

Project debet- en creditcards

03-07-2020 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel van het project was…

Data challenges

30-06-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten. Dat waren interessante, energievolle en vooral…

Blog: witwassers staan nu sneller in de spotlights

30-06-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, aldus AMLC collega Suzanne Visser in haar…

European Financial Economic Centre (EFECC) opgericht

09-06-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De behoefte aan dit samenwerkingsverband bestond reeds langere tijd,…

FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

04-06-2020 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE).…

Factsheet: de bitcoinmixer

15-05-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Klik hier om de factsheet te openen.

Het effect van Corona op de witwasbestrijding

12-05-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen…

Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd

12-05-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als de…

Samenvatting onderzoek Brigitte Unger naar wereldwijde witwasstromen

30-03-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Onderzoek mondiale witwasstromenEind 2019 was er in het nieuws aandacht voor een berekening van de hoeveelheid geld die in Nederland en andere landen wordt witgewassen.[1] Door een aantal onderzoekers, waaronder hoogleraar economie Brigitte Unger, is…

Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

27-02-2020 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving…

AMLC goes Paris!

24-02-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met…

Tricks of the trade

24-02-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren. Financiële instellingen kunnen geconfronteerd worden met…

Herziene Leidraad Wwft en Sanctiewet

24-02-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document…

Kamervragen naam melder

16-12-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld in het licht van de…